Khi bạn đang trong một khóa tu

Ajahn Sumedho Nếu bạn chưa bao giờ tu tập để cho tạo cho tâm của mình có sự tỉnh giác mà chỉ sống một cách chiếu lệ theo động lực của những thói quen mà bạn huân tập khi còn trẻ. Rồi sau đó khi bạn lớn tuổi hơn, sức mạnh của những thói quen này tuy kém đi nhưng […]

Read more

Bước Vào Thiền Định

*Ghi chú: Bài viết ” Bước Vào Thiền Định” này  là bài viết chỉ để tham khảo với mục đích trao đổi, chia sẻ việc tu tập thiền định chứ không làm thay người thầy, bạn đạo, pháp môn tu tập… Việc hành thiền cần đến trường thiền và thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của một vị […]

Read more