Bước Vào Thiền Định

*Ghi chú: Bài viết ” Bước Vào Thiền Định” này  là bài viết chỉ để tham khảo với mục đích trao đổi, chia sẻ việc tu tập thiền định chứ không làm thay người thầy, bạn đạo, pháp môn tu tập… Việc hành thiền cần đến trường thiền và thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của một vị […]

Read more