Kinh tụng Nam Tông (tỳ kheo Đức Hiền biên soạn)

Scan-130930-0002

Kinh tụng Nam Tông

(Biên soạn: Tỳ kheo Đức Hiền)

Tam Bảo Pali