Chương trình giao lưu Phật tử Xuân Bính Thân 2016

Chương trình giao lưu Phật tư Xuân Bính Thân 2016

 

 

Giao luu Phat tu Xuan Binh Than

Nguồn: https://www.facebook.com/phattuhanoi.theravada/?fref=nf