Thực Hành Việc Cúng Dường Cao Thượng Nhất Như Thế Nào ?

Thực Hành Việc Cúng Dường Cao Thượng Nhất Như Thế Nào ?

 Nhân dịp thiền sư Pa-Auk Sayadaw sắp đến Hà Nội, thayvabiet trích lời dạy về thực hành cúng dường cao thương nhất của ngài trích từ cuốn hướng dẫn hành thiền nổi tiếng Biết và Thấy. Trong Kinh Sáu Pháp Cúng Dường (Chaḷangadāna sutta), Đức Phật dạy rằng có hai cách người ấy có thể làm, đó là, khi người […]

Read more
lễ hội phật giáo

Lễ hội trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy

Trong Phật giáo Nam tông, những ngày lễ hội thường mang ý nghĩa lịch sử dựa theo kinh điển hơn là lễ hội dân gian truyền thống như những tôn giáo hay hệ phái khác. Ða số các ý nghĩa lịch sử đó dựa trên cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của đức Phật Thế Tôn. Cho nên lễ […]

Read more
khóa thiền mùa xuân 2014

Thế nào không phải là Thiền?

Tuệ Thiện Những ngộ nhận ý nghiã về chữ thiền Đức Phật đã cho chúng ta một định nghĩa rất rõ ràng “Thế nào là Thiền” trong bài kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana sutta). Chúng ta hãy nghe : “Ở đây nầy các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo đi đến khu rừng, dưới một cội cây hay đi đến chỗ […]

Read more

Phương thức giảng pháp

Thuyết giảng Phật ngôn là một nghệ thuật, phải tùy thời tùy đối tượng. Là pháp tốt nhưng khi giảng không đúng đối tượng sẽ bị phản tác dụng, chẳng những không thu phục được người, trái lại còn bị người xa lánh. Đức Phật có dạy: “Này các Tỷ kheo! Nói về tín với người không tin là ác […]

Read more

Bố Thí Không Xứng và Xứng Bậc Chân Nhân

(VII) (147) Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân 1. – Có năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, không xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm? 2. Bố thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, bố thí đồ quăng bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. Các pháp […]

Read more

Tìm Hiểu Pháp Bố Thí

I. Bố thí là gì ? Bố thí là việc lấy của cải , tài sản, tài trí của mình để giúp đỡ hay đem cho người khác ( tự điển Myanmar-English trang 215 ). Cúng dường cũng như nghĩa của bố thí, nhưng đối tượng nhận thí được sự cung kính nhiều hơn vi du : cúng dường chư tăng, […]

Read more