lòng tự tại

Lòng Tự Tại (pháp Hạnh phúc thứ 38)

Phạn ngữ Khemaṃ nghĩa là tự tại, lại còn có nghĩa khác nữa là không sợ sự kinh hoàng, thoát khỏi tất cả tai nạn, trở ngại, không còn bận rộn, được có sự an vui, tiến hóa, đẹp và cao quý, giải thoát khỏi bốn điều trầm nghịch, đến Niết Bàn. Lòng tự tại chia ra làm ba hạng: 1. Lòng […]

Read more
Nghe kinh Hạnh Phúc nhân ngày Hạnh Phúc Thế Giới 20-3

Nghe kinh Hạnh Phúc nhân ngày Hạnh Phúc Thế Giới 20-3

NGUYÊN NHÂN ĐỨC PHẬT GIẢNG PHÁP HẠNH PHÚC Hai mươi sáu thế kỷ trước đây, nghĩa là trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, có phong trào tìm hiểu chân lý chung quanh con người và kiếp sống của con người. Các nhà hiền triết ra sức giải đáp những câu hỏi sau đây: – Người từ đâu sanh đến? […]

Read more
tam_phap_the_gian

Tám Pháp thế gian (Atthalokadhamma) – Những Thăng Trầm Của Ðời Sống

Giới thiệu: Nguyên tác quyển sách nhỏ này, tựa đề “The Eight Worldly Conditions”, được Ðại Ðức Nàrada Mahà Thera soạn thảo vào năm 1970, trước khi Ngài lâm trọng bệnh tại Việt Nam. Bản dịch được được xuất bản lần đầu tiên vào dịp Lễ Phật Ðản 2516/1972, và từ đó được tái bản nhiều lần, ở Việt Nam […]

Read more

Từ bi với mình

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay, ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác… Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là […]

Read more
1 7 8 9